Läggning & Skötsel

Leverans av gräsrullar

Låt inte rullarna ligga mer än två dagar innan läggning!

Låt inte rullarna ligga mer än  en dag innan läggning!

Placera ut rullarna, för att underlätta arbetet.

test2

Saxa läggningen hela tiden.

test3

Direkt efter läggningen skall mattan vattnas rikligt.

Anvisningar för läggning av färdigt gräs

Inför leveransen

Gräsmattan du köpt är ett levande växtmaterial och har därför begränsad hållbarhet. Under vår och höst bör inte tidsperioden mellan upptagning och läggning vara längre än 3 dygn. Vid högre temperaturer förkortas den tiden. Vid heta sommardagar och starkt solsken ska pallarna placeras i skugga och eventuellt duschas för att förhindra uttorkning.

Förarbeten

För att få ett lyckat resultat (det är inte svårt) måste underlaget uppfylla vissa krav.

Dränering och bearbetning ska göras i god tid före läggningen. Jorden ska vara väl bearbetad, relativt fri från stenar och rötter, samt ytplanerad. Underlaget ska vara relativt fast och jämt innan läggningen. Marken bör gödslas och kalkas utifrån en analys. I annat fall kan man utgå ifrån 4-5 kg/100 m² av ett NPK-gödselmedel.

Vattensituationen kan bli avgörande för hur mattan växer fast och utvecklas. Därför kan man ibland vattna före utläggningen. Vid lerhaltigt underlag ska det dock ske men stor försiktighet,  leran kan bli smetig och försvåra läggningen.

Läggning

Börja läggningen vid en rak kant, gärna längst in och längst bort i förhållande till pallarna.  Lägg varje stycke kant i kant dock med ca 0,5 cm överlappning, tryck ner kanterna mot varandra. Saxa läggningen (tegelstensmetoden) hela tiden så att inte tvärskarvar kommer intill varandra.  I slänter läggs längderna vinkelrätt mot lutningen, inte längs med, annars kan mattan lätt förskjutas. I mycket branta slänter måste mattan förankras, slå då ner 3-4 träpinnar genom mattan. Om en hel bredd inte stämmer med avståndet till en rabatt eller gång, lägg då alltid en hel bredd ytterst och den smala strimlan innanför. Om du lägger för små gräsmattebitar kommer de torka snabbare än de övriga.

En person lägger ca 25-30 kvm/h i snitt, men om du måste bära rullarna en bit blir det lite mindre.

Efterarbete I

Direkt efter läggningen ska mattan och underlaget genomvattnas ordentligt, minst 5 timmar. Efter att vattnet sjunkit ner (över natten) bör mattan vältas för att få bra kontakt med underlaget, så att inga luftfickor uppstår.

Efterarbete II

Under de 2-3 första veckorna måste mattan vattnas noggrant, den får under inga omständigheter torka ut. Grästorven har inte växt samman med underlaget ännu och kan inte dra åt sig markfukten. Eventuellt behövs en förnyad vältning och sanddressing för att få bort sättningar och sprickor i mattan.  Ge gärna mattan kalksalpeter eller ett NPK-gödselmedel efter några veckor och vattna ner gödseln.

När kan jag gå på gräsmattan?

Redan efter en vecka börjar rotutvecklingen. Gå därför inte på mattan i onödan under de första två veckorna, det försenar fastväxningen. Efter det går det bra att gå på gräsmattan, men för hårdare tag som spring och lekar mm är det bra att vänta en månad.

Klippning

I villaträdgårdar, klipp mattan första gången när gräset nått en höjd av cirka 5-7 cm och sedan vid ca 3 cm men, aldrig mer än 1/3 av gräsbladets längd.

Skötsel etablerad gräsmatta

Gödsling

Du kan gödsla två till tre gånger per år, ca 3 kg per 100 kvm, första gången våren när gräset börjar växa. Gödsla inte efter sista augusti då det blir mycket gräs över vintern och det är lätt att du får snömögel.

Vattna

Vattna sällan men mycket. Ungefär 25-30 mm var 10:e – 14:e dag.

Om det är en torrperiod kan du behöva vattna en gång per vecka. Kontrollera dock med Region Gotland om det är bevattningsförbud på Gotland och vilka regler som gäller då.

.