Vårt gräs

Gute Gräs har använt Weibulls fröblandning Kick-Off Special***, bestående av 80 %  Ängsgröe och 20% Rödsvingel T.V. Det är en slitstark, vinterhärdig och självläkande gräsmatta lämplig för villaträdgårdar men också för utpräglade slitytor såsom fotbollsplaner, golfbanor och lekplatser.

Under mycket torra perioder rekommenderar vi inte gräsläggning. Vid bevattningsförbud kontakta Region Gotland för att höra vad aktuellt dagsläge är.