Välkommen till Gute Gräs

Gräsmatta på rulleUnder drygt 30 år har Gute Gräs odlat och sålt  färdiga gräsmattor för utrullning främst på Gotland men även till fastlandet.

Men allt har ett slut och jag lämnar nu över företaget. Ny gräsmatta sås under 2020 och det blir möjligt att beställa igen fr o m 2021.

Om du behöver gräsmatta kan du tillsvidare kontakta

Stånga Trädgård
0498-482771
www.stangatradgard.se

Mälarturf,
08 – 550 191 10
info@malarturf.se

www.malarturf.se

Tack alla fantastiska människor jag mött under alla dessa år!

Per-Erik Maldesson