Välkommen till Gute Gräs

Gräsmatta på rulleGute Gräs har nära 30 års erfarenhet av odling och försäljning av färdiga gräsmattor för utrullning, främst till privatpersoner och företag på Gotland men även till fastlandet.

Vår gräsmatta, odlad på sandjord här på Gotland, är av högsta kvalité och kan levereras med kort varsel.

Gräsmatta finns både på små och stora rullar.  Små rullar är lämpligt för villaträdgårdar och är enkelt för dig som vill göra det själv. Stora rullar passar bättre för större ytor och entreprenader, vi kan då hjälpa till med läggningen.

I år, 2018,  har vi inte fått något besked om bevattningsförbud med kommunalt vatten. Men om det blir en torr vår och sommar, och ni inte har god tillgång på eget vatten,  bör ni inte lägga gräsmatta nu utan vänta till senare på året.

Undrar du över något, kontakta mig enligt nedan:

Per-Erik Maldesson
gutegras@telia.com
070-965 65 84